Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

Det här hände 2023 under En vecka för livet

För första gången ordnade Suicidprevention Örebro län En vecka för livet i september 2023. Under denna vecka samlades människor från alla delar av samhället för att lära sig mer om vad vi kan göra tillsammans för att förebygga suicid, för egen del, som medmänniska och som yrkesperson.

En vecka för livet

För första gången ordnade Suicidprevention Örebro län En vecka för livet.

- Den 10 september är det suicidpreventiva dagen. Vi lät det växa och bli till en hel vecka för att människor ska välja livet, berättar Johanna Bernström Högblom, samordnare för Suicidprevention Örebro län.

Föreläsningar, workshop, musik och ett motionslopp – det var stor variation på innehållet under veckan.

- Denna gång hade vi fokus på yrkesverksamma som möter suicidnära personer samt på anhöriga och efterlevande.

I samband med En vecka för livet startade en kampanj för att bjuda in till samtal och sprida hopp kring psykisk ohälsa. På många platser i länet fanns pärlstationer där besökarna uppmanades att göra ett armband och samtidigt prata med varandra. Tanken var att synliggöra det osynliga.

- Det fanns också möjlighet att tävla med sitt armband på sociala medier genom att använda #SeDetOsynliga2023

Alla aktiviteter var kostnadsfria och de flesta gick att både besöka på plats och att följa digitalt. Några finns inspelade och här finns länkar till dokumentationen.

Att möta en självmordsnära person 

Regionens verksamhet Mobil Resurs - suicidprevention berättar om vad man kan göra för att förhindra självmord och hur man kan prata med någon som mår dåligt.

Frida Boisen leder samtal med blåljusorganisationer

Christina Esser, Hjärnkollsambassadör, delar med sig av sina egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa. Sedan är det ett samtal med Frida Boisen, Christina Esser, blåljusaktörer och Mobil Resurs – suicidprevention om suicidpreventivt arbete utifrån olika perspektiv.

Tillsammans för suicidprevention

Presentation av den nya nationella strategin för suicidprevention (digital). Sedan hade vi en workshop för regionen, länets kommuner och samverkanspartner där syftet var att fortsätta utveckla och förbättra ett länsgemensamt suicidpreventivt arbete som är byggd på delaktighet och samverkan.

Aktivitetsdag med Hoppetslopp 

Veckan avslutades på söndagen med Hoppets lopp, ett lopp där insamlingen gick till Suicide Zero och deras arbete med självmordsprevention. Det var en härlig dag fylld med aktiviteter för hela familjen. Sensus och andra ideella organisationer hade informationsbord där vi kunde svara på frågor och ge råd. Läs mer om den gemensamma kraftansträngningen för psykisk hälsa i Örebro län.

bildcollage en vecka för livet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2024