Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

Tillsammans för suicidprevention

Presentation av den nya nationella strategin för suicidprevention (digital). Sedan har vi en workshop för regionen, länets kommuner och samverkanspartners (anmälan krävs).

Var med och påverka det framtida suicidpreventiva arbetet i Örebro län genom att delta i en workshop om samverkan.

 

Tid

Fredag 8 september kl. 8.30 – 15.00.

Plats

Hive konferens Örebro

Anmälan

För mer information och anmälan kontakta Johanna Bernström Högblom.

Målgrupp

Workshopen riktar sig till tjänstepersoner och verksamhetsnära medarbetare inom kommun och region i Örebro län samt andra aktörer som berörs av den nationella strategin som vill samverka inom området. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 augusti 2023