Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår vecka för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

Vuxna

Varje år tar ca 1 500 personer sitt liv i Sverige, år 2022 var 42 av dem invånare i Örebro län. Män i ålderskategorin 45 år och uppåt är överrepresenterade i statistiken. När det gäller suicidförsök ser det dock annorlunda ut då det oftast är flickor och unga kvinnor som återfinns i den statistiken. Bakom varje siffra finns någons mamma, pappa, barn, syskon, kusin, kompis, granne eller kollega. Suicid är den yttersta konsekvensen av ett psykiskt lidande och suicidala tankar ska alltid tas på allvar oavsett vad som orsakar dem.

För dig som behöver någon att prata med

För att förhindra att suicid sker behöver det flera insatser göras på flera nivåer samtidigt. En sak som alla kan bidra med i det här viktiga arbetet är att våga prata om det svåra. Det är svårt och det kräver mod men det är inte farligt att fråga hur någon mår.

Här kan du beställa en film där två ambassadörer från Hjärnkoll pratar om ämnet psykisk ohälsa och vi får bland annat ta del av deras upplevelser av hjälp från samhället och vad psykologisk trygghet betyder för dem. Vi får en inblick i hur det kan kännas att vara den person vi möter som mår psykiskt dåligt och förhoppningsvis väcker det tankar och reflektioner kring hur vi kan bemöta och upptäcka psykisk ohälsa och vad vi kan behöva tänka på.

Det kan vara svårt att samtala om suicid. Vad ska jag att vara uppmärksam på hos mig själv och hos personer i min närhet? Här är några tips på frågor du kan använda för att kunna samtala om suicid.

Längst ner på sidan finns dessa tips som en pdf om du vill skriva ut dem.

 • Förändringar i humör
 • Relationsproblem
 • Stora livsförändringar
 • Ekonomiska bekymmer
 • Uttrycker uppgivenhet
 • Dålig sömn och aptit
 • Ökad alkoholkonsumtion

 • Att sätta ord på sina känslor och sitt mående
 • Förmågan att skapa och upprätthålla relationer
 • Upplevelser av den egna livssituationen som meningsfull och hanterbar
 • Förmågan att lösa problem genom kommunikation
 • God sömn, kost, fysisk motion och drogfrihet
 • Engagera nätverket, familj eller vänner

 • Visa att du bryr dig om och vill lyssna, ställ tydliga frågor
 • Våga ställa frågor om självmordstankar

Lyssna:

 • Bekräfta vad du hör
 • Avstå att till en början komma med lösningar
 • Försök att stå ut med att det ibland blir tyst

Frågor för att komma framåt:

 • Vad skulle behövas för att du skulle må lite?
 • Om du får självmordstankar igen, vad skulle du kunna gör istället?
 • Kan vi hjälpas åt att komma på vilka andra alternativ som finns?

Suicid zero har digitala utbildningar om suicid

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 augusti 2023

Läs mer om Film och material för olika målgrupper