Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

Äldre

Varje år dör ca 1 500 personer i Sverige i självmord. En stor majoritet är män och risken för självmord är som allra högst bland äldre män. En riskfaktor är att vara ofrivilligt ensam och därför är det viktigt med mötesplatser. Här finns en film om Krister som mår bra i dag, frågekort som underlättar samtal om suicid och länkar till mötesplatser där du kan träffa andra.

För dig som behöver någon att prata med

 

Varje år dör runt 1 500 personer i Sverige i självmord. En stor majoritet är män. Många vet inte att män står för 70 procent av alla självmord och att risken för självmord är som allra högst bland äldre män.

Samtal är ett av de viktigaste verktygen för att förhindra självmord, ändå är osäkerheten kring att prata om psykisk ohälsa stor.

För Krister vände det när han vågade prata om sin ohälsa

Krister i filmen vågade till slut prata om det som var tungt och då tog livet en vändning. Känner du någon som verkar må dåligt? Våga fråga om självmordstankar. Det kan rädda liv. Samma sak om du själv mår dåligt. Våga berätta. Det finns hjälp att få. Se filmen om Krister.

Krister, 83 år, har skrivit ett brev till sig själv som 77-åring, en tid då han mådde dåligt. Hör hur det vände!

Det kan vara svårt att samtala om suicid. Vad ska jag att vara uppmärksam på hos mig själv och hos personer i min närhet? Här är några tips på frågor du kan använda för att kunna samtala om suicid.

Längst ner på sidan finns dessa tips som en pdf om du vill skriva ut dem.

 • Förändringar i humör
 • Uttryck av mörka tankar
 • Kroppsliga besvär
 • Utskrivning från sjukhus
 • Flytt till äldreboende
 • Förlust av kroppsliga funktioner, personer eller husdjur
 • Relationsproblem
 • Dålig sömn och aptit
 • Ökad passivitet och isolering
 • Tillgång till dödliga medel

 • Att sätta ord på känslor
 • Goda och hållbara relationer
 • Att vara viktig för den man är
 • Förmågan att lösa problem genom kommunikation
 • God sömn, kost, rörelse och drogfrihet
 • Engagera nätverket, familjen

 • Visa att du bryr dig om och vill lyssna, ställ tydliga frågor
 • Våga ställa frågor om självmordstankar

Lyssna:

 • Bekräfta vad du hör
 • Avstå att till en början komma med lösningar
 • Låt det få bli tyst

Frågor för att komma framåt:

 • Vad skulle behövas för att du skulle må lite bättre?
 • Om du får självmordstankar igen, vad skulle du kunna gör istället?
 • Kan vi hjälpas åt att komma på vilka andra alternativ som finns?

Suicid zero har digitala utbildningar om äldre och suicid

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 september 2023

Läs mer om Film och material för olika målgrupper