Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

240913: Vi skapar hälsa tillsammans

Sista chansen att ge input till Örebro läns nya plan för psykisk hälsa och suicidprevention.

Du behöver anmäla dig för att vara med

Det handlar om livet - det är titeln på den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Nu bryter vi ned den till en regional strategi och mycket handlar om samverkan. 

Den här dagen är för tjänstepersoner och verksamhetsnära medarbetare inom kommun och region i länet samt andra aktörer som berörs av den nationella strategin som vill samverka inom området.

 

Praktisk information

Datum och tid

13 september kl. 09.00-16.00

Program

09.00 Välkommen

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten informerar om var vi befinner oss i processen och vad nästa steg blir i arbetet på nationell nivå inom områdena psykisk hälsa och välbefinnande.

Fika

Vi går igenom innehållet i den regionala planen så här långt och workshoppar kring den.

12.00 Lunch

13.00 Överraskning

Fika

Panelsamtal med överraskningen och brukarmedverkan

16.00. Avslut

Följ gärna med oss efteråt och titta på Axel Schylström som uppträder med föreställningen Bränd kl. 17 på Clarion Hotell Örebro.

Plats

Tegelbruket, Lertagsgatan 2, Örebro.

Målgrupp

Workshopen riktar sig till tjänstepersoner och verksamhetsnära medarbetare inom kommun och region i Örebro län samt andra aktörer som berörs av den nationella strategin som vill samverka inom området.

Begränsat antal platser, urval kan komma att göras för att få ett så brett perspektiv som möjligt.

Arrangörer

Region Örebro län 

Psykisk hälsa och suidicprevention240408.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juli 2024