Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

För dig som är anhörig och vill hitta verktyg för stressreducering

Välkommen in i vilsam gemensamskap och avkoppling. För dig som är anhörig!

Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS) i samverkan med hälsocentret Inre Natur bjuder in dig som är anhörig till en gratiskväll i gemenskap med andra anhöriga i liknande situation. 

Vårt samarbetsfokus i denna avstressande miljö kommer ligga på att minska den stress det kan innebära att leva tillsammans med någon som mår psykiskt dåligt.

Vi koncentrerar oss på att skapa ett utrymme där du kan fokusera på dig, din upplevelse och dina känslor, med en intention om att du ska få en fin chans att känna avkoppling och välmående i en inledande avslappningsövning som sedan, om du vill, följs av och något som kallas för gemensam ”sharing”.

Efter avslappningsövningarna samlas vi, som vill, kring lite stärkande och välgörande the och fortsätter i en stunds samvaro i samtal om vad vi varit med om.

Praktisk information

Tid  

Samling kl. 15.20, vi börjar kl. 15.30-17.30.

Plats

Nam på lokalen?, Storgatan 49 C, Örebro

Målgrupp

För dig som är anhörig och vill hitta verktyg för stressreducering tillsammans med andra i liknande situation.

Arrangörer

Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS) i samverkan med hälsocentret Inre Natur. Denna aktivitet ingår i det länsövergripande temat för psykisk hälsa ”En månad för livet 9/9-10/10”.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2024