Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

Konst för livet

Konst för livet är tre utställningar i en. Den låter dig upptäcka vikten av skapande för psykisk hälsa, hur konst och kreativitet kan vara ett sätt att närma sig varandra och skapa förståelse och minska stigma kring psykisk ohälsa.

Ingen anmälan.

Utställningen står i entrén på Kulturkvarteret i Örebro mellan den 17 – 30 september.

Vernissage den 17 september

Under temadagen ”Kultur skapar hälsa” den 17 september kommer ni få lyssna på ett samtal om värdet av konst för den psykiska hälsan.

Tre utställningar

Genom att slå samman tre mindre utställningar till en får vi en bredd av kreativa verk och en spännande helhet.

VI MÖTS

Med inspiration från ”Du är inte ensam”, ett konstprojekt i Östersund, presenterar vi nu Örebros version. Patienter på Allmänspsykiatrins avdelning 2 har skapat texter om vad psykisk ohälsa är för dem. Elever på Internationella Engelska Skolan har sen tolkat texterna med olika konstuttryck. Det är ett försök att minska avståendet och öka förståelsen mellan grupper i samhället som annars kanske inte ofta möts. Kanske skapar det också sammanhållning och en känsla av att inte vara ensam.

FONTÄNHUSET

Fontänhuset är en plats där människor som lever med psykisk ohälsa möts och arbetar tillsammans. Många av våra medlemmar är väldigt estetiskt kreativa och duktiga. Vi vill gärna uppmuntra den kreativiteten som en del i den läkande processen. Så här uttrycker en medlem det:

"I stunder av psykisk ohälsa kan kreativitet vara en räddning och leda till en gynnsam förändring att må bra. Att kunna förändra sin livssituation till det bättre genom skapande kan vara en härlig process. En lättnad kan infinna sig efter att man varit kreativ och man har tagit ett steg till i livet - det är kraft och tröst som slingrar sig på pappret"

Eva-Karin, medlem på Fontänhuset

KREATIVT RUM

Här möter du de egenerfarna, de som varit där, de som upplevt smärta och sorg och psykisk ohälsa och de som på olika sätt lyckats vända den nedåtgående spiralen. Läs deras texter om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa och om att hitta hopp och styrka i det kreativa. Hjärnkoll är en förening som ökar kunskapen och minskar stigma kring psykisk ohälsa med hjälp av Hjärnkollambassadörer som på olika sätt delar med sig av sina egna erfarenheter.

Praktisk information

Datum och tid

Vernissage den 17 september sedan är utställningen öppen under Kulturkvarterets öppettider

måndag- torsdag 8-19

fredag 8-18

lördag-söndag 11-15

Program

Utställning

Plats

Kulturkvarteret, entrén, Fabriksgatan 4, Örebro

Målgrupp

Allmänhet

Arrangörer

Hjärnkoll Örebro län i samarbete med Fontänhuset, Internationella Engelska Skolan och Region Örebro län

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 juni 2024