Har du tankar om självmord? Saknar du någon som inte orkade leva längre? Arbetar du med att förhindra suicid? Var med i vår månad för livet!

Region Örebro län Region Örebro län

240925 Öppet hus på Fontänhuset

Vi visar och berättar hur Fontänhuset kan vara en väg till återhämtning vid psykisk ohälsa. Medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och vägen tillbaka till en meningsfull vardag där studier och arbete kan vara ett mål. Få en rundvandring i våra fina lokaler och köp gärna en fika.

Ingen anmälan, drop in under dagen.

Fontänhuset är en verksamhet för människor med psykisk ohälsa. Vi erbjuder en arbetsinriktad rehabilitering som tar till vara på människors förmågor, kunskap och kreativitet. Hos oss är varje person efterfrågad, viktig och önskad. Vi hjälper till att bryta isolering och skapar mening och struktur i vardagen. Här finns möjlighet att sätta egna mål och arbeta utifrån sin förmåga. Vi erbjuder stöd och support för att komma vidare med praktik, arbete och studier. Utöver det erbjuda friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter.

Praktisk information

Datum och tid

25 september kl 11:30-19:00

Program:

Rundvandring i Fontänhuset

Plats

Målgatan 11-13, Örebro

Fika

Det finns fika att köpa på Fontänhuset.

Målgrupp

Detta tillfälle är öppet för alla, yrkesverksamma, beslutsfattare, arbetsgivare, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga och intresserad allmänhet.

Arrangörer

Fontänhuset

Fontänhuset är en verksamhet för människor med psykisk ohälsa. Vi erbjuder en arbetsinriktad rehabilitering som tar till vara på människors förmågor, kunskap och kreativitet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024